Arcana 14 ; Jämnmodet ( Integrationen)!

Det tredje stadiet på den andliga vägen är faktiskt ett psykoterapi kort. Jämnmodet ( lathet) sågs i romarriket som den främsta dygden.

Temperance som är den ena av fyra st kardinaldygderna. Den självklara grundförutsättningar för Stoicismen.

En frustrationstolerans för att kunna hantera yttre motgångar och en ångesttolerans för att hantera gamla oarbetade rädslor.

Detta kort visar människan som den fallna ängeln , en ängel som blandar ihop det förgångnas vatten med nuet. För att kunna leva i nuet och inse livets oändliga ögonblick kräver mer och mer tid.

Inom psykoterapin handlar det inte om att associeras av gamla felaktiga föreställningar. Tänk dig en form av uppgörelse av gammal karma.

Detta kort är också syncat med kortet Arcana 17 ; ( Stjärnan), där vi kan se att visionen tar över inbillningen.