Arcana 12 ; Den hängde mannen ( Individuationen) och Arcana 13 ; Döden (Själens mörker) !

Nu har vi kommit till det första stadiet på den andliga vägen. Det är nu man börjar att omvärdera sitt liv. Nu är det inte världsliga ting som makt, status ,ägodelar, och pengar som lockar längre

Det kan tom så långt att vänner och bekanta inte känner igen dig längre och vilket innebär att man förlorar många personer från sitt tidigare liv.

Ett styrande av inre tydliga ideal som rättvisa, skönhet, sanning och medkänsla påbörjas.

Arcana 13 : döden!

Arcana 13 ; Döden ( Själens mörker)!

Nu är vi på andra stadiet på den andliga vägen. En deppressiv stämning uppkommer när man inser att mörkret är där man faktiskt befinner sig.

Människor som lever sina liv utan ett inre ljus. Som Jesus sade : Låt de döda begrava sina döda.

Om vi går tillbaka till Strindbergs mysteriedrama drömspel där Indra dotter säger : Det är synd om människorna.

Livet är tomt och utan innehåll. Döden handlar om att avstå och avkalla mycket i livet

I detta stadium så tar många sin lindring i sprit och droger.