Arcana 10 ; Ödets hjul ( Omdömet)!

Nu sker en utveckling från att man tidigare skyllt ifrån sig på andra och nu får ett eget omdöme. I och med detta omdöme så ser man sitt egna ansvar och att man själv tar ansvar för sin egna lycka.

Ödets hjul eller som vi ibland kallar det : Fru Fortunas hjul är oförutsägbart och nyckfullt.

Nu har man den egna förmågan att bedöma sig själv men också bedöma andra och detta får man genom visheten. Detta gör att man klarar av både mot och medgångar. Alltså förståelse över vikten av bra timing och att vara på rätt plats vid rätt tillfälle.