Arcana 1 ; Magikern ( människan) !

Detta kort är det första kort som visar människan i sina fyra funktioner, ( Pythagoras kallar Tetraktys de fyra strålarna).

De fyra olika funktionerna ;

Käppen ( Klöver) är förnimmelsen av och ger vitalitet och liv.

Bägaren ( Hjärter) är känslorna av glädje.

Svärden ( Spader) är tanken av kunskap.

Mynten ( Ruter) är institutionen som visar vägen till lyckan.

Framförallt så är mynten mest intressanta pga att de har ett pentagram på sig, pentagramet är människans astralkropp eller vid annat namn själen.

Den fjärde funktionen som leder till det femte. Denna väg magikern ger sig in på är vägen till människo blivandet , som är en svår väg genom alla fyra funktionerna för att klara denna resa.

De första 11 korten!

June 26, 2022