Är katter ett övernaturligt djur?

Sedan urminnestider så har katten , den vanliga huskatt varit en central figur i både häxor, trollkarlar och andra ockulta ljusbärares liv.

Det sägs att tittar man in i kattens ögon så kan man se sin egna själ. Om det stämmer eller ej kan jag inte uttala mig om men för mig så har katten alltid haft en central del i mitt liv.

Jag har alltid haft katt och för mig är katten en egen själ och egen speciell varelse. När jag för många år sedan jobbade på ett äldreboende så hade vi en huskatt på vår avdelning. Denna katt brukade man kunna se på om nån skulle bli sjuk eller rent av var på väg att somna in. Katten brukade jama utanför den äldres rum och reagerade ingen personal på det att nåt var annorlunda så brukade katten hämta oss personal i vårt personal rum och guida oss till den som behövde vår hjälp.

Så jag får väl erkänna att katten är en fantastisk varelse och en varelse som jag inte kan leva utan.

Barn av vår tid!

March 27, 2021

Seriösa medium!

April 1, 2021