Antiken fortsättning!

Apollon också kallad lucifer som betyder Ljusbringaren är inom ockultismen både morgonstjärnan och kvällsstjärnan Venus.

Venus rörelser bildar faktiskt ett pentagram i sitt förhållande till jorden. Alltså fem vinklar om 72 grader.

Denna stjärna är en viktig hermetisk symbol som bla Pythagoras använde sig av som i hans värld kunde vara bilden av människo kroppen alltså den faktiska bilden av människans ljuskropp , astralkropp eller stjärnkropp. Shamballas urgamla ockulta tradition som försokratikerna tillägnade sig 500 – talet fvt.

Den 28 maj 585 fvt föds den moderna vetskapen , där Thales från Miletos kunde förutspå solförmörkelse som han blev utskrattad för. För även om han hade korrekt information så sågs naturfenomen som gudarnas nycker och detta skulle ingen människa ägna sig åt.

När solförmörkelsen verkligen skedde när Thalos sagt att det skulle ske och inträffa då blev det en total förändring gällande människans syn och roll i Kosmos.

De trodde tom att det var utav gudarnas vilja att människan skulle få och kunna ta reda på konstruktion av världens maskineri.

Alla ville bli forskare och utvecklade många och nya teorier om själva urstubstansen av all materia.

Thalos var vatten troende och Herakleitos eld troende. Pythagoras ansåg att det var en kosmisk eter som styrdes av Den heliga geometrins lagar.

I tempelsalen kan man se på dess fondvägg en kosmisk planskiss gjord av kvadratiska marmorplator. Denna skiss visar fyra utvecklingsnivåer sk hypostaser som visar människans rätta väg till hennes innersta väsen som hon blir en odelbar Monad som är Apollonsjälvet.

Pythagoras väljer att kalla vår inre ljuskälla för ” Apoloi” som är likaledes med – inte många. Monaden liknas vid det rena guldet som är fritt från slagg om som endast är sig själv och inte något annat.

När Pythagoras svor en ed gjorde han inte det inför gudarna utan vid nåt som kallas Tekratysen. Detta ord kommer från grekiskans Tekratys = Tetras som är fyrfaldig solstråle. Denna fyrfaldiga stråle är mer värd och har mer vördnad än tron på gudarna.

Denna Tekratys har och består av tio energicentran . Under medeltiden användes den som begrepp inom judiska Kabbalans teorier om de tio Sephiroten vilket som i sin tur gett de svenska Kabbala inspirerade frimureriet de sk 10 graderna.

I den kristna Kabbalan finns de tidiga Rosenkreutzarna. Men att lägga till som vikt är att Pythagoriska i dess form är från den ursprungliga från början.