Antahkaranan som förbinder och länkar oss till Sollogos

Den ger samma skimmer som en regnbåge och detta fenomen är likadant som när solljuset bryts ner spektralt.

Regnbågsbron kallar man den hos den ockulta mästaren. Denna bro påvisar alla de känsloaspekter vi bär med oss i vår astralkropp. Detta är ett bevis på total harmoni.

Vi kan sammanfatta detta med att ett högt utvecklat Känslomässigt mogenhet hos individen skall ge kraftfulla och tydliga förebilder. Och detta under kommande tid av kris och kris och konflikt på vår moderjord.

Alla ljusbärare i alla länder bör förena sig genom att skapa liv , glädje och förståelse. De ockulta mästare som finns hos dom bli världens ledare.

En god tanke men inte ett lätt uppdrag. Svårigheten ligger i att vår moder jord styrs av fel ledare.

FN är ett embryo ur denna tanke ,men FN är skapat främst av de som befinner sig inom känslokollektivet och tyvärr sker rekrytering av vänskapskorruption och viss nepotism.

Politikerna stryrs med hjälp av känslomässig utpressning och denna metod är dömd att misslyckas. Tyvärr kan man väl säga att vi ligger på denna nivån idag. Dess uppgift är att främst att lyfta 3:e världen till deras nivå.

Men det är den 4:e världen alltså framför allt ursprungsbefolkningen som är den viktigaste uppgiften de bör ta hand om först.

Tankekollektivet skall lyfta dom med kunskap och utbildning för att utveckla ett nytt tankemönster. Sen leder Tankekollektivet deras utveckling till inutionstypen och ljusbärarna.

Detta är del av guds plan och den betaevolutionära utvecklingen ligger underliggande i detta.

Guds plan kommer att ta tid för hindren till en välmående moderjord ligger djupt förankrade i girighet och maktanspråk.