Andlighet eller ockulta ordet?

Kan man använda ordet andlighet istället för ockult?

Ordet ockult har en mörk och dyster klang och ordet andlighet har en ljusare klang.

Andligheten är samma som att använda den kreativa vägen till att närma oss vår själ. Andligheten är kravlöst men också det som skapat vår världskultur , konst , musik och filosofi.

Fram till den punkt innan vi blir ljusbärare handlar allt om andlighet. Men också från denna punkt till att bli mästare kallas och beskrivs det som ockultism.

Denna väg är ensam i både mörker och i prövningar och den beskrivs så väl i Mozarts ” Trollflöjten”.

Endast en väg finns in i det fördolda och detta är din egna ensamma väg som du måste gå ensam och själv.

Tyvärr så i sökandet av att finna sin mästare resulterat till att man nyttjat droger periodvis. Det har varit en kombination av opium, absint ,kokain ,meskalin för att nå denna vision och detta mål i ensamhet.

Idag är det vanligaste hasch och marijuana men detta blir bara en återvändsgränd. Du tappar inte bara borta dig själv utan kontakten med själens verkliga ljus.

Detta ljus som också kallas Splendor Solis som du behöver för att nå den sanna vägen. Detta ljus som vi alla så väl behöver och framförallt du som vill vara en ljusbärare.