Alan Karder

Den store spiritisten var en läkare som hette Hippolyte Rival , Eliphas Levi var en socialistisk politiker som egentligen hette Alphonse Louis Constant , hermetikern Papus var också en fransk läkare och han hette Gerard Encausse.

Vad har dessa gemensamt?

Jo de dolde sig själva genom synonymer.

Vår alldeles utmärkta August Strindberg är ett lysande undantag och han hade kunnat bli en stor ockult mästare men hans svaghet var att han inte hade nog med disciplin.

Idags datum så är viktigare än någonsin att de som har en kontakt med själens ljus inom sig att de sammanstrålar i grupper till de sk Egregorerna och tillsammans med dessa kan uppnå med hjälp av kanalisering och öppenhet till varandra till att bli ockulta mästare.

Det handlar egentligen om att vi människor som är öppna , hängivna och ödmjuka i vår vördnad till kosmos storslagenhet.

Det problem vi har i västvärlden det är det är få som har den förmågan. Detta sinnestillstånd som har för få förebilder i dagens samhälle men som kännetecknas av vördnad för livet , naturen och våra bröder och systrar bland djuren.