Agamede

Om vi återgår till antika Grekland så kommer vi finna en mängd av häxor och trollkunniga män och kvinnor och andra varelser. Kvinnor var framförallt xtra fängslande i folkets fantasi och som faktiskt än idag fortfarande möter oss i sagans värld och andra skådespel. Tänk att detta pågår mer än två millennier senare.

Jag kan nämna en av dessa gestalter  och det är Agamede och henne kan vi  möta första gången på 700 – talet f.kr , där bla Homeros skildrar henne som en gudomligt vacker kunnig i bla örterna världs prinsessa. Hennes ursprung kommer ifrån  det vackra landskapet Elis på Peloponnesos.

Agamede har under sekler ändrat sin form av karaktär där hon till slut utvecklats till en trolldomskunnig magiker och under samma utveckling skapat större förmågor.

Nästa exempel har vi också Pasifae som enligt myten var gift med kung Minos av Kreta. Men som genom en kärleksaffär med en tjur blivit en moder åt monstret Minotaurus. Enligt myterna så skall hon inte enbart varit en mäktig drottning utan också en erfaren och kunnig i besvärjelser , förbannelser och också hon i  örtkunskap.

Jag kan också nämna att de första invånarna på Rhodos,  ” telchinerna”  var kända för sina magiska krafter. Det sägs att de kunde framkalla regn , snö och hagel , men också ändra sin skepnad. ( Grekisk mytologi. )

Nekromanti

May 19, 2023

Kirke

June 4, 2023