Advokaten berättar för Agnes ;

Att lyckan är av en bedräglig art och att livet bara består av en serie upprepningar i lidande att försaka, att kunna avstå och kunna utstå och att kunna gå ifrån.

Synden är angenäm och utan som obönhörligen kommer att till sist straffas. Att livet handlar bara om förnedring och smuts är något som nu Agnes förstår.

De goda människor som ändå finns och som verkligen genuint vill hjälpa andra, de är inte många men de finns. De hamnar antingen i fängelse eller på dårhus.

Detta rättänkande sk Fariseerna , kälkborgarna, det var de som korsfäste Kristus. Och i sitt egna elände så sätter människorna sin tilltro till vetenskapen men samtidigt så har människan ingen sammanhängande uppfattning om nånting.

De väntar på Lordkanslern ( Francis Bacon)att han skall lösa allt. Det finns en stängd dörr från dramats start med en fyrklöver på , man tror och hoppas att världsgåtans svar skall finnas bakom ,lyckan och svaret.

Det kommer att visa sig att bakom denna dörr så finns ingenting.

En ny karaktär kommer in i dramat och det är Agnes vän diktaren…

Diktaren !

May 9, 2022