Vad sker i en Sejd

Inledningen är att deltagarna påbörjar sina kraftsånger. De väljer en speciell kraftsång men de kan också använda runor. Dock så fungerar själva sejden bättre om det är sejdarens egna kraftsång. Sejdaren kan resa iväg med denna/ dessa sånger men trumman är ett […]

Read More

Nu har vi kommit till Sejd

Detta är en urgammal metod som gett namn åt Nordens shamaner. Denna metod är en sk extasmetod och den är under utveckling. Om man skall genomföra en Sejd då behövs 5 personer. Den som skall utföra Sejden är i mitten och sen […]

Read More

Hur fungerar en bastu ceremoni

Eller det som kan kallas för den skakande badstugan. De som skall närvara går in i tystnad med alla kläder av. Alla fyra elementen finns där. Kaminen är eld , kärlet med vatten och en kristall är is , nån form av sten […]

Read More

Bastutradition

Tro det eller ej men det är faktiskt helt sant. Under många år så har botare och shamaner användt bastu som en magisk tradition. Framförallt i Norden , samer , finnar och svenskar. Just i Tornedalen så är det stort och en […]

Read More

Den sexuella aspekten

Genom att använda den sexuella energin och allt det som det innebär så kan vi använda den på ett medvetande sätt och öka din Megin. Det är samspelet och sexets utbyte av motsatta eller omvända energier som ökar din Megin. Grunden är att man […]

Read More

Kraft ock insikt

För att du skall nå fram på den magiska vägen så behöver du göra uppoffringar och skapa nån form av eget lidande. Genom detta så blir det en kosmisk kraft och ömsesidighet. Får att få något så måste du också ge tillbaka. […]

Read More

Extasdans

Eller helt enkelt dans. Olika dans rörelser kan skapa en öppning i vår mellan värld. Alltså från verkligheten och till den som vi kallar den icke ordinära verkligheten. För att komma in i trance som anledningen till att dansa så är trumman […]

Read More