Shamanens trumma

Som också kallas för shamanens häst eller båt. Trummans användning består av att den är ett verktyg för att kunna resa mellan de olika världarna / dimensioner. För att vidga sitt medvetende så bör man göra en monotom men stark trumning. Detta […]

Read More

Syfte med kraftsång

Kraftsånger har både ett syfte och funktion. När du funnit din kraftsång då har du redan i tanken vad den skall brukas till. Men det finns ex på detta och de är ; Påkallning till sitt egna kraftdjur , nå kontakt med […]

Read More

Sångsökning

Detta är en speciell ceremoni som bör göras med tillsammans med minst 8 personer. Sångsökning skall påbörjas i en sittande cirkel , det skall ske under tysthet men samtidigt i en lugn väntan och iakttagelser och djuphet hos alla deltagare. Två deltagare […]

Read More

Vi skapar magi och kraft

Genom kraftsånger. Du kommer känna en förändring i ditt medvetande och du kommer gå in i en lätt trance. Kraften ökar och tas emot i bra energier och är nu flera som är med i detta så kommer du få ta del […]

Read More

En kraftsång

Vad är en kraftsång egentligen? Jag kan börja med shamanerna och dessa sånger. De har en hel uppsättning av kraftsånger och de är faktiskt sånger som absolut inte får berättas om till andra. De är djupt personliga. Dock så kan shamanen ge […]

Read More

Vilka platser är heliga

Som du kanske vet så är Megin överallt omkring oss. Dess närvaro är oändlig. Det finns dock speciella platser som är xtra starka som ger oss större glimt och inträde i sprickan som finns emellan våra världar. Dessa platser är mer lämpliga för […]

Read More