Njals saga

Denna saga är en annan fornordisk trolldomshistoria som jag tänkt berätta om. I episoden där det berättas om trolldom skildras en man som ser tolv gestalter i en vävkammare. Platsen där detta utspelar sig är i den del av Skottland som vikingarna […]

Read More

Eric Rödes Saga

Själva berättelsen utspelar sig i Herjolfsnäs som ligger på södra Grönland. Völvan Torborg kommer till denna gård med tanke på att sejda inför de församlade. Beskrivningen av Torborg är att hon bär en blå mantel , ett halsband gjorda av glaspärlor och […]

Read More

Sejden

Var ett annat kultbruk som framförallt för nordborna var en viktig aspekt. Och Sejden föregick kristnandet under flera sekler. Den mest omtalade källan var Eric Rödes Saga , skriven på Island runt 1300-talet. Denna text var special skriven för benedictnunnorna i klostret […]

Read More