Den lärda teologin

Samklang inte i gemensam takt med juridiken. Jag menar då kungar , hertigar, domare som befann sig under den tidiga medeltiden som ärvt den romerska inställning till det ockulta. Där man klart skulle bekämpa detta med full kraft. Och kyrkan i sin […]

Read More

Gud allsmäktig är den enda att kunna

Be sina trogna göra underverk. Denna teologiska attityd kom till under den tidiga medeltiden och finns än idag i vissa grupperingar eller i vissas tro. I Nya testamentet och i helgonbiografiernas mirakel dementeras detta. Satan och demonerna saknade förmåga att utföra mirakel […]

Read More

Naturkrafter och dess existens

Var som vi vet okristligt och pga av detta tankesätt så utövade biskopar och dess medhjälpare en form att utrota detta från sina församlingar. Kyrkan ansåg egentligen princip som staten att allt som hade med det övernaturliga att det var djävulens verk. […]

Read More

Häxeri

Är i kyrkans ögon en hednisk styggelse men det man inte kan tro är att våra medeltida kyrkofäder inte ansåg att dödsstraff var ett krav. I början på 300-talet var det tex förbjudet att ge ett sk viaticum , vår nattvard för […]

Read More

Simoni

Är helt enkelt ett begrepp baserad på Simon Magus historia och kan väl kallas för idag korruption. Alltså bruket och köp av olika  ämbeten inom kyrkan. Det skedde under tidig medeltid men biskopar och påvar försökte motarbeta detta. Men det som egentligen […]

Read More

Kristendomen : kyrkan och vidskepelse

I slutet av 300- talet blev kristendomen den romerska statsreligionen. Folktron gällande det övernaturliga hade växt sig starkt i Väst och Sydeuropa. Och man kan tro med tanke på de extrema häxförföljeserna som gjorde sin utbrytning ett millennium senare skulle kasta sin […]

Read More

Prefekten Maximinus

Ledde en utav de största romerska häxjakterna under 300-talet. Maximinus var jurist och prefekt som tjänade under kejsaren Valentinianus I. Dock hade han genom sin verksamhet ett samband med medlemmar av den gamla senatsaristokratin , rika familjer som kejsaren  ej var vänligt […]

Read More

Sk domstolsärende gällande trolldom

Var mycket vanligt , men det finns bla lite enklare ärenden som fallet med Apuleius som var en Nordafrikansk författare. Hans trolldomsprocess gällde hans resa till Alexandria. När han kom dit gjorde han en paus i Oea som sedan kom att bli […]

Read More