En av de mest uppmärksammade

Trolldomsincidenterna skedde i det romerska imperiet. Där fältherre Germanicus död sker i Antiochia år 19 e.Kr. Bakgrunden till hans död verkar vara den fejd som var mellan honom och Gnaeus Calpurnius Piso. Dessa män var Roms främsta företrädare i Syrien. Germanicus var […]

Read More

Vad var den officiella romerska synen

På trolldom? Vi kan väl kalla det dubbelmoral eftersom på ena sidan så fördömdes häxeri enligt lagen i boken “De tolv tavlornas lag” som skrevs på 400- talet f.Kr. Själva dess avrättningar var horribla och monsterösa under denna romerska kejsartid. Och det […]

Read More

Erichtho

Det är inte bara under Europa som dessa myter om kvinnliga varelser finns utan också under den romerska kejsartiden. Som då berättas av diverse olika skönlitterära författare. Erichtho var en och är en häxa som kom från Thessalien som var ett beryktat […]

Read More

Vi alla har väl i vår barndom

Fått höra om monster i garderoben eller under sängen,  eller om vi gjort nåt dumt så har våra föräldrar bannat oss och sagt om vi inte är snälla att boggieman skall ta oss. Så det är nog sannolikt att Lamian existerat som […]

Read More

Lamian

Om ni tyckte de tidigare kvinnorna var ruskiga så kan det inte jämföras med Lamian. Denna gestalt var ena stunden ande och i andra stunden en person. Hon ser ut som en vampyr och jagade både ynglingar och barn. John Keats har […]

Read More

Gudomligheten Hekate

I dimmornas skepnad har vi myterna om Kirke och Medea. Har vi också Hekate. I antikens Grekland har hon flera funktioner som förknippas med både  gränser och vägskäl men också även murar och dörrar. Avbildningen var nycklar och facklor som lyste upp […]

Read More

Medea

Är en annan av antikens mytologis oförglömliga häxgestalter som är väldigt nära länkad med Kirke. I sagorna så berättas det att Medea är dotter till Kirkes bror som är kung Aietes vars rike var det som de kallade Kolchis. Detta rike är […]

Read More

Kirke

Dotter till solguden Helios är en av de som vi anser vara de mest kända häxorna i den antika grekiska litteraturen. Hennes moders identitet varierar i myterna. I en del av myterna så beskrivs modern som en vattennymf eller gudinnan Hekate. Kirkes […]

Read More