Visionen fortsätter

Och jag känner mig illa till mods , jag går in i en tempel liknande byggnad och dras till altaret i mitten av den sal jag stigit in i. På altaret finns ett vattenkärl, jag går emot den och dras ner i […]

Read More

Den lilla väktaren på tröskeln

Kallas den sammantagna libidon från vårt tidigare liv. Ett väsen som är  vårt egna inre väsen. Har jag mött detta väsen eller som mitt möte med väktaren? Ja på sätt och viss kan jag väl säga , mötet kom i en vision […]

Read More

När blir psykoterapin

Genomgripande? Det blir inte förrän man når till tankenivån , där det börjar handla om förståelsen för orden : Känn dig själv. Ingrodda föreställningar i djupet från tidigare liv som konstituerar vår personlighets kalejdoskop. Vem visas i våra inre bilder? Inget av […]

Read More

Skuggan ett centralt begrepp

Inom psykoterapin. Skuggan är det som representerar den del i vår personlighet som vi vill dölja för andra. För att undvika vår egna skuggiga så visar vi upp en fejkad mask persona som är motsvarheten i det som är totalt socialt accepterat […]

Read More

Introversion och extraversion

Nu har det blivit tid för frågan om vilken betydelse Introversion och Extraversion har med att göra i det terapeutiska sammanhanget. Och betydelsen är en faktiskt mycket liten roll. Enligt Freud så var Introversionen ett tecken på viss störning. En tillbakahållen libido […]

Read More

Balansen i vår karma

För att vi skall neutralisera våra egna föreställningar så behöver vi få en balans i vår karma. Vi vill både identifiera oss med vissa saker samtidigt som vi inte vill identifiera oss med andra saker. Den ockulta mästaren Kirpal Singh lär ha […]

Read More

De tre gudinnorna

Dessa är naturligtvis hotande för krigaren och  enligt historisk tradition är dessa gudinnor endast häxor som vill oss ont. Ta tex Shakespeares Macbeth där de tre Moirerna skildras som opålitliga häxor. Shakespeare var ju skolad inom den hermetiska tanken och i detta […]

Read More

Ananke livsnödvändighetens gudom

Det obönhörliga ödet som är starkare än guds vilja ,kan man väl säga är en kosmisk lagbundenhet och personifiering som Ananke påpekat. Ananke har tre döttrar ; Clotho ( spinnerskan) ,Lachesis (mäterskan) och Atropos ( den omutbara). Atropos är den yngsta av […]

Read More