Den Transpersonella psykoterapin

Har flera uppgifter men den har som främst uppgiften att förstå en individs karma. Om vi återgår till grekernas tanke om Ananke och deras uppfattning om karma. Grekerna kan få oss att förstå Aristoteles dunkla historia om Homeros död. I denna berättelse […]

Read More

De gamla själarna

Som fortfarande lever kvar på vår jord. De har ännu inte kommit i kontakt med den transcendenta funktionen som enbart finns i den rena anden. De har inget fungerande helhetstänkande vilket gör att de uppfattas som obegripliga för andra människor. De fastnar […]

Read More

Hur skall tanketypen göra

För att tanketypen skall komma bort från sina inbillningar och skeva verklighetsbild då bör tanketypen börja med meditation för att nå till Sunyata som är lika med tomheten. En identitetslöshet som är skrämmande i början men som tyvärr är detta enda vägen […]

Read More

Vad är KBT

Denna form av terapi fungerar som bäst på känslotypen det handlar om att utveckla sin tankefunktion. Även om dessa personer vill väl så blir det alltid fel eftersom de kan agera förvirrat och planlöst. De på tankenivå är mogna själar som vill […]

Read More

Ninlevelse = skuldkänslor

Om vi har skuldkänslor så visar det att vi inte kunnat leva oss in i andras situation. Om vi har en redan utvecklad empatiförmåga så kam vi känna absolut ånger ändå. Vem vet hur många människor som tar på sig en oförskylld […]

Read More

Känslonivån är som unga själar

Som faktiskt inser att de har ett egen ansvar och att de inser om de felat gentemot andra , deras drivkraft är ångern som får de att komma vidare. Dock bör inte den goda ångern förväxlas med skuld. Denna skuld är alltid […]

Read More

Svårigheter med kardinalinsikterna

Dessa 4 st olika kardinalinsikter är svåra att förstå för de som du kanske förstått motsäger sig varandra och måste följa efter varandra eftersom de ändå är milstolpar på den knaggliga invigningsvägen. För en helt Transpersonell psykoterapeut är detta deras planritning men […]

Read More

Kardinalinsikt 4

Nu har vi kommit fram den sista insikten och det är andligt uppvaknande som är större av vikt än självinsikt. På denna  nivå finns mästarna och som är världens verkliga ledare. Oavsett arbete så är dessa påväg att bli andliga mästare. De […]

Read More

Kardinalinsikt 3

Nu har vi kommit 3:an där självinsikt är viktigare än förståelse. På denna nivån befinner sig världens stora tänkare och ledare. De har kommit till insikt att världsfred börjar med frid inom sig. Varje människa har sin egna sanning och egna väg […]

Read More