De 3 komplexa pararella evolutionerna!

Ja dessa tre evolutionener är komplexa på vårt sårbara  jordklot , där vi måste värna om oss i Europa och lägga fokus på att är centrum för en högkultur som kan komma att upplysa resten av världen. Om Europa blir marginaliserat så […]

Read More

Psykiska evolutionen!

Den psykiska evolutionen bärs fram av våta inre arketyper , och denna kallas som sagt också betaevolutionen. Sen har vi den tredje parallella evolutionen som liksom ligger inbäddad mellan dessa två andra och den kallas för gammaevolutionen och denna är själva medvetandets […]

Read More

Förståelse för kollektivets utveckling!

Det är inte självklart att vi förstår kollektivets utveckling eftersom vi ännu inte förstått den fysiska evolutionen och dess funktion. Vår egen medvetenhet skapas av våra kromosomer och dessa är redan förprogrammerade enligt vissa möjliga kombinationer. Den fysiska evolutionen styrs inte utav […]

Read More

Borgerskapets frigörelse!

Är också ett  tanke exempel ,borgerskapets frigörelse växte fram genom ur medeltida hantverkstraditioner. Varje enskild hantverkare utvecklade sin egen agenda och prägel med skicklighet som därav blev stilbildande för andra. Och i denna utveckling så utvecklades andlighet likaså. Dessa andliga visionärer vill […]

Read More

Ett annat tanke experiment!

Detta experiment handlar om de grupper av arbetare som i tidigare liv levt under slavliknande former som fått sin fristad i Skandinavien. Dessa grupper är besatta av arbetarnas villkor och anser att arbetslivet är basen för hela deras existens. De lever i […]

Read More

Kollektivets väsen!

Är ormen , denna orm är Kundalini-ormen som är vår själva evolutions kraft som ät inom oss. Denna kraft är också egots kraft , ju mer vi tror oss ha ett självständigt desto djupare sitter vi fast i en kollektiv tankeform. Denna […]

Read More

Platon och sin grott liknelse!

Platon illustrerar kollektivet i en form av grott liknelse alltså att vi människor sitter i en grotta och ser skuggor från eldens sken och vet inte om världen utanför. Där ute som det finns det verkliga ljuset och vår sol. Men nu […]

Read More