Fortsättning utvecklings schemat!

Ställ dig frågan : vad är egentligen själva problemet? Nu har vi kommit till tanketypens problemformulering som även handlar om problem som icke existerar. Tanketypen lever i en värld av inbillning som också styr hens liv. Med utbildning; läst en bok ; […]

Read More

Tänk er endast fyra personligheter!

Tänk dig fyra personligheter och dess fyra typer , logiskt sett så finns det fyra stora kollektiv hos mänskligheten hos dessa typer. Dessa motsvarar fyra nivåer som det gudomliga ljuset transformerade ner sig till. Detta som också kallades för Tetraktysen = de […]

Read More

De andliga mästarna!

Dessa behövs inte dagens samhälle som de behövdes förr , trots att de andliga mästarna i slutet kommer att rädda vår planet. Malchus ( Porfyrius) lägger dock vikten av dessa dygder att dessa kommer från de fyra kardianldygderna. Andreia ( tapperheten) som […]

Read More

Skriften : ” Brev till min hustru Marcella”!

I denna skrift så beskriver Malchus ( Porfyrius) sina tankar och i samma skrift görs också uppställning på de fyra funktionerna , dess nivåer och dess stadiers utvecklingsvägar. Dessa är i stort nästan identiska av Jungs beskrivningar. Jung hänvisar inte till Malchus […]

Read More

CG Jung och hans test!

Testet är typindelat efter 4 funktioner: förnimmelse, känsla , tanke och intuition. Jung utformade det först som ett experiment. En dubbel dialektisk modell där det rationella motsatspar var bestående av tanke kontra känsla. Och det tvärgående irrationella motsatsparet var bestående av förnimmelse […]

Read More