Arcana 14 ; Jämnmodet ( Integrationen)!

Det tredje stadiet på den andliga vägen är faktiskt ett psykoterapi kort. Jämnmodet ( lathet) sågs i romarriket som den främsta dygden. Temperance som är den ena av fyra st kardinaldygderna. Den självklara grundförutsättningar för Stoicismen. En frustrationstolerans för att kunna hantera […]

Read More

Arcana 12 ; Den hängde mannen ( Individuationen) och Arcana 13 ; Döden (Själens mörker) !

Nu har vi kommit till det första stadiet på den andliga vägen. Det är nu man börjar att omvärdera sitt liv. Nu är det inte världsliga ting som makt, status ,ägodelar, och pengar som lockar längre Det kan tom så långt att […]

Read More

Arcana 11 ; Rättvisan ( Förmåga att byta perspektiv)!

Med detta kort så är det den sista egenskapen innan du tar dig fram på andlighetens väg som kallas individuationen. Hos grekerna så var rättvisan den främsta av alla våra dygder. Rättvisan är blind säger man och Fru Justitia dömer ingen på […]

Read More

Arcana 10 ; Ödets hjul ( Omdömet)!

Nu sker en utveckling från att man tidigare skyllt ifrån sig på andra och nu får ett eget omdöme. I och med detta omdöme så ser man sitt egna ansvar och att man själv tar ansvar för sin egna lycka. Ödets hjul […]

Read More

Arcana 9 , Eremiten ( Självständigheten) !

Detta kort är vishetens representant. Genom att dra sig undan fjärran och vimlets yra för självständig begrundar först då kan du nå vishet. Ett behov av egen reflektion som uppkommer genom besvikelse över att du inte fått det stöd från familj, och […]

Read More

Arcana 7 , vagnen ( Viljan) och Arcana 8 , styrkan ( Modet)!

Nu har vi kommit till viljan som innebär drivkraften att göra personlig karriär och inte tjäna gud eller sin präst. Utan nu tjäna sin fru eller man. Livets mål bestäms av vilken funktionstyp som är den dominerande i ens liv. Tex fysiskt […]

Read More

Arcana 6 de älskande ( Ömsintheten)!

Nu har vi kommit till Arcana 6 som betyder de älskande , detta kort är nog det som vi alla vill skall komma upp i en tarot reading. I vårt första möte med kärleken så är det först då det egentliga människoblivnadet […]

Read More

Arcana 4 Kejsaren ( Ambitionen) och Arcana 5 Översteprästen (Grupptillhörighet)!

Med Kejsaren som är Arcana 4 påbörjas utformningen av den egna ambitionen. Som att bygga hus , byar ,broar , olika projekt för att få stammen att större och bättre än andra byar. Eller annan liknelse mer i vår tid , när […]

Read More

Arcana 2 (Självuppfattningen) och Arcana 3 !( Naturkänslan.)

From arcana 2 så påbörjas gestalten av självuppfattningen. Det är en prästinna som sitter mellan två frimurarekolonnerna , den ena är den svarta involutionen Boas och den vita evolutionen Jakin. I sin famn har hon lagen ( Toran) ,vid hennes fötter finns […]

Read More