Lite tankar och kommentarer:

År 1890 blir Yeats invigd i Rosenordern av MacGregor Mathers och tvingas att lämna teorierna pga Rosenordern förbjöd användandet av magi. Yeats precis som andra rosenkreuzare ett torn som ett Sanctuarium ,där han bodde från år 1917 tillsammans med sin fru Georgie […]

Read More

Vad händer efter flykten?

När huvudpersonen flyr från folket så möter han av en ren händelse Owen Aherne från Rosenordern. Owen påvisar att han har ” det mest värdefulla ting i hela världen” i sin ägo. Det han menar är skriften ” Liber Inducens in Evangelium […]

Read More

William Butler Yeats!

Denna ockulta mästare / författare fick Nobelpriset 1923. Hans mysterier noveller ; “Lagens tavlor” och ” Rosa Alchemica” , är två av hans noveller. Huvudpersonen som det handlar om möter sin ockulta mästare efter publikationen av ” Rosa Alchemica “, denne ockulta […]

Read More

Mina kommentarer!

Strindberg kallade själv detta drama ” mitt mest älskade drama, och min största smärtas barn”. Det var under infernokrisen 1896 som Strindberg kom i kontakt med rosenkreutziska alkemister i staden Paris. En del av hans smärta ledde till dramat ” Drömspelet” , […]

Read More

Diktaren !

När diktaren som sagt dyker upp så upptäcker han att han befinner sig på nytt utanför teatern där Officeraren väntar på sin stora kärlek. Denna ” deja vu ” förstås och tänks av diktaren som om livet bara är en dröm och […]

Read More

Advokaten berättar för Agnes ;

Att lyckan är av en bedräglig art och att livet bara består av en serie upprepningar i lidande att försaka, att kunna avstå och kunna utstå och att kunna gå ifrån. Synden är angenäm och utan som obönhörligen kommer att till sist […]

Read More

Fortsättning ” Ett drömspel” !

Och nu kommer fortsättningen , … Agnes börjar få en större förståelse och förstår mer och mer att det är synd om människan , även om hon anser att mycket är självförvållat. Barnet som skulle bli Agnes lycka blir hennes äktenskaps undergång. […]

Read More

Nu till min personliga favorit!

August Strindberg vår stora svenska författare, som många kanske inte vet tillhörde frimurarorden. ” Ett drömspel ” är ett mysteriedrama av August Strindberg och den handlar om : Guden Indra har en dotter som stiger ner till jorden för att känna hur […]

Read More