Goethes ” Sagan”!

Detta är Goethes mysteridrama ; Johann Wolfgang von Goethe, frimurare ansedd av många att vara den tyska romantikens fader. Född år 1749 och avled 1832. Han blev upptagen i frimurarlogen : ” Amalia zu den drei Rosen” midsommar 1780 i staden Weimar […]

Read More

Sagan fortsättning!

Efter allt fallit samman så blir templets väktare kungar i underjorden, dessa väktare kommer att representera de 3 historiska tidsåldrarna religioner. Dessa tidsåldrar har blivit mindre och mindre lysande. I det färdiga templet skall de hedras, men det är färjekarlen ( vishetsläraren) […]

Read More

Das Märchen ! ( Sagan.)

Sagan är en form av en nyckel som ligger omhuldad i en ” gåta”. Gåtan är en kvinna vid namn Lilja ,hon bor på andra sidan av en flod. Man kan tro att hon är en representant för oskuld, men så är […]

Read More

Svart magi , fortsättning!

Kan människan påverka den fysiska världen med hjälp av och kontakt med övernaturliga krafter? I vårt västerländska kulturarv så finns det två olika magi former ; vit magi ( som jag utför) , är att fokusera på att kunna besvärja och föra […]

Read More

Svart Magi!

Jag har många ggr fått frågan om jag kan framkalla svart magi. Jag hade säkert kunnat göra det men jag vill inte av etiska skäl , men framförallt inte öppna någon portal eller port till rent mörker. Så mitt svar är ett […]

Read More

Spå i händer!

Sedan urminnestider så har mediala och spirituella människor användt tekniken att spå I händer. Ett annat namn för denna konstart är : Kiromanti , dina händer ger en bild av vem du är som människa , och vilka livsöden som kan tänkas […]

Read More

Goethe , nästa författare som blev mästare!

Nu har vi kommit till nästa författare som tillhörde frimurareorden. Hans namn är Johann Wolfgang von Goethe ( 1749-1832). Han är ansedd av många som den tysk ättliga romantikens far. Midsommar 1780 gick han med i frimurarlogen ” Amalia zu den drei […]

Read More