10 år efter dödsdomen;

Mot Plommonfelt visar sig Hertig Karl ute på Plommonfelts gård i Huvudsta. Denna gård ägs av systersonen major Carl Fredrik Horn. Vid denna sammankomst så befinner sig Kapten Ribbing , Kapten Anckarström , Löjtnant Ehrensvärd och Överste Löjtnant Liljehorn. Som uppbackning finns […]

Read More

Fortsättning Hertigen Karl!

Bara några månader efter Helenaorden blev officiellt instiftat då blir Gustav III i Florens 1783 på eget bevåg gör sig till stormästare för alla världens frimurare. Genom ett brev som blir kallat koadjutorbrevet med underskrift från Karl Edvard Stuart. Detta gör Hertig […]

Read More

Helena brodern Plommonfeldt!

I mars år 1782 sitter Plommonfeldt på en krog vid namn : Claes på hörnet ,som låg vid Norrtullsgatan men egentligen var Beckers värdshus. Plommfeldt skriver kunga fientlig propaganda på dess fönster , vilket han blir anmäld för. Han döms till halshuggning […]

Read More

Hertig Karls Kamarilla!

År 1783 så instiftade Hertig Karl en formell orden vid namn Sankt Helena orden. Och detta på dåvarande frimurathuset Rosenhaneska palatset. I detta palats så idag huserar svea hovrätt som i sin tur hade Jesu gravkammare i väntan på att Kristi återkommst […]

Read More

Medium online

Medium online är ett bra verktyg till ett bättre tillstånd som tex om du befinner dig i sorg eller i ett annat tillstånd i livet där jag som medium kan vara din guide. Medium online är och har faktiskt mycket många bra […]

Read More

Fortsättning riddarromantik / blodmystik.

Kristi blod var länken till brödraskapet och gemensamt bilda en mystisk förening bröderna emellan , dock endast bröderna i de högsta graderna. Men den mystiska föreningen ledde till en högre status och känsla av utvaldhet. Och tom vara mer förmer än de […]

Read More

Riddarromantik och blodmystik!

Denna tid då Sverige befann sig i en form av upplysningstid så fanns det en självklar tanke att de egna gärningarna, din egna merit skapade det ädla hos dig som människa och inte pga dina förfäders handlingar. Blodsbandet inom den gamla krigaradeln […]

Read More