Hertig Karl!

Vem var han då denna man? Förutom att han nu är stormästare så är hans beteende mycket dåligt och av den sort som vi idag kallar lössläppta både kvinnor och män , ja Hertig Karl var bisexuell. Hans dryckesbröder och Karl själv […]

Read More

Svenska frimureriets fall !

Under den gustavianska epoken blir svenska frimureriet filosofiskt och akademisk , de får alltså sin prägel då. Detta var en nedgångs period men frågan är varför den uppstått? Det är pga maktspelet inom kungafamiljen som styrde politik och frimureri. Ca ett år […]

Read More

Hur blir Sverige inblandad i frimureriet?

Jacob den lll var mycket fascinerad och beundrare av Svergies kung Karl Xll men innan han blandade in Karl så gjorde Jacob åtskilliga försök att återerövra den engelska kungakronan. När Jacob befann sig i exil i Paris så sökte han upp Svergies […]

Read More

Förfallet av den skotska frimureriet!

Det skotska frimureriet skapades av Elias Ashmole ( 1617-1692) med en lärlingegraden 1646 , medbrodergarden 1648 och mästaregarden 1649. Bacons skapande av Hiramlegenden blir en direkt anknytning till avrättningen av Kung Karl 1 år 1649. År 1649 är det år som frimureriet […]

Read More

Frimurarna!

Mellan 1560-1626 var Francis Bacon ordförande i kommission som kallades bibelkommissionen där de översatte Englands folkbibel den som kallades ” King James ” version. Detta skedde år 1611. Varmt i hans hjärta låg tanke på att skapa ett folkbildningsideal där huvudparten låg […]

Read More

Djupet i rosenkreutzarna!

Fortsättning rosenkreutzarna , som ni vet så finns det ju en hel del skrifter och flertal av dessa är faktiskt inte vara sk rosenkreutiska , som de flesta tror. Deras tradition var att utveckla både vetenskap och konst och i och med […]

Read More

Medial vägledning

Som ni kanske vet så erbjuder jag inte bara spådom via tarotkort , pendel eller annan aktivitet utan jag ger också medial vägledning. I medial vägledning så får ni en session med mig och råd , vid behov så utför jag också […]

Read More