Midsommarens mystiska varelser !

Även om midsommarnatten känns kort så är den fylld av mystiska varelser och magi , natten är en öppning mellan den verkliga världen och andra sidan. Samtidigt som man bör vara lite försiktig i kontakt med dessa väsen ( framförallt för oss […]

Read More

Fortsättning Astrologi…

Förändringarna i vårt solsystem påverkar vårt DNA:s ljuskroppar alltså kromosomerna. Många människor som tror sig förstå allt hävdar att Astrologi inte är fungerande. Samma människotyper hävdade också att jorden är självklart platt och detta på medeltiden. Till er som förstår sig på […]

Read More

Astrologin inom ockultisten!

På sanskrit heter Astrologi ” Jyoti Shastra” , som betyder ” läran om Ljuset”. Den främsta läran hos Magerna var fördold , men perserkungen Cyrus hade troligt gjort den till sin privata kult. Kultens namn : Zurvan , denna kult skymtar fram […]

Read More

Nu är vi färdiga med ?

De alkemiska begreppen , men samma begrepp kan användas i vår nutida/ moderna psykoterapeutiska process för att beskriva dagens människa. Det finns drömmaterial från klienter som genom förståelse för sina drömmar och det de drömt om kommer utifrån den alkemiska referensram som […]

Read More

CONJUNCTIO!

Detta är sista stadiet i utvecklingsprocessen och målet är föreningen. De övriga stadierna har gjort att själen nu är renad och kan mottaga det inre ljuset hos den rena anden. I själva upplevelsen så är tolkningen att det innebär en inre sol […]

Read More

SUBLIMATIO!

I denna process så har anden kommit in men för att människan skall kunna känna detta så måste det ske en upphöjning till ett högre tillstånd. Nu har vi nått det sjunde stadiet räknat från nedifrån och motsvarar vilodagen. Människan måste själv […]

Read More

Tarotkort betydelse

Nu har vi kommit fram till den tyngsta tarot kort boken och läsningen som jag varit med om ; PHANTASMAGORIA : vampyrernas värld inom tarot. Eller som de säger : Ge upp till din spirituella hunger och Finn din väg genom gömd […]

Read More

FERMENTATIO!

I denna process så är föruttnelsen över och anden har tagit över och impregnerat sig. Processen sker genom jäsning där sprit uppstår ( spirit = ande). Spriten är ju inspirerande för de flesta människor. Som Alkaios ( 600 f.kr) sa : ” […]

Read More