PUTREFACTIO!

Detta femte stadiets process beskrivs som en form av föruttnelse , detta tillstånd förandligas som det inre tillståndet i människan. Symboliken är att gestaltningen av korken i alkemistens kärl är borta och det kan komma in andlig kraft ovanifrån. Men först måste […]

Read More

COAGULATIO!

Nu har vi kommit till processen från stelnande till bildandet av en skorpa , en sårskorpa. Stelnandet är vad som finns kvar på bottnen när alkemisten är färdig och hållit på ett tag. Detta slagg som framträder har förhoppningsvis förvandlats till någon […]

Read More

Hermtismens tre delar?

Detta schema skulle lagts in innan jag påbörjade drömmarna och exemplen. Trodde jag lagt in detta , ber så mycket om ursäkt. Men jag tror nog att det är bra att jag får in denna information mitt emellan förklaringarna och dröm exemplen […]

Read More

SOLUTIO!

Nu har jag nämnt förbränning processen och förångnings processen och nu kommer jag att övergå till upplösningen. Solve ( upplös ) är alkemisternas grundbegrepp samt coagula ( stelna ). Denna process kan beskrivas som att en bit salt läggs i vatten och […]

Read More

EXALTATIO!

Denna process är ett innehåll i alkemiskt kärl som har förångats genom förbränning och och bildat ett pigmentskikt i det översta lagret i det slutna kärlet. Dess rökutveckling är förknippad med luftens element. Detta kan ses som ett att bilda ett konfliktfritt […]

Read More

Förklaringar till det alkemiska schemat!

CALCINATIO! Detta är en förbränningsprocess när osläckt eller kvickkalk blandas med vatten. Enligt alkemisterna ansågs det att kalken tillhör en stor del av eldens element. Ren översättning är att kalcinering står för rostning eller förbränningsprocess exempel på detta är syndarnas förbränning i […]

Read More

Spå i kort

Jag har ju som jag redan berättat alltid befunnit mig lite åt det mörka hållet , att spå i kort länkar mig till det dolda som finns om man bara skrapar lite på ytan. Jag lärde mig spå i kort för länge […]

Read More