Blog post

Bastutradition

Tro det eller ej men det är faktiskt helt sant. Under många år så har botare och shamaner användt bastu som en magisk tradition. Framförallt i Norden , samer , finnar och svenskar. Just i Tornedalen så är det stort och en […]

Read More

Den sexuella aspekten

Genom att använda den sexuella energin och allt det som det innebär så kan vi använda den på ett medvetande sätt och öka din Megin. Det är samspelet och sexets utbyte av motsatta eller omvända energier som ökar din Megin. Grunden är att man […]

Read More

Kraft ock insikt

För att du skall nå fram på den magiska vägen så behöver du göra uppoffringar och skapa nån form av eget lidande. Genom detta så blir det en kosmisk kraft och ömsesidighet. Får att få något så måste du också ge tillbaka. […]

Read More

Extasdans

Eller helt enkelt dans. Olika dans rörelser kan skapa en öppning i vår mellan värld. Alltså från verkligheten och till den som vi kallar den icke ordinära verkligheten. För att komma in i trance som anledningen till att dansa så är trumman […]

Read More

Dansa fram din Fylgja

Allt som du gör för att öka din megin och väcka din Fylgja till liv ät positivt. Att dansa för att väcka upp din Fylgja , tex att utföra en kraftdans en sk kraftdjursdans. Du kan också på andra sätt genom olika uttryck som symboliserar din Fylgjas krafter och dess […]

Read More

Fylgjor

Det finns åtskilliga berättelser om Fylgjor. Både i fornnordisk och övriga nordens sagor. Vid vissa tillfällen kan en Fylgja ta en mänsklig skepnad. Men dock är djurformen den mest vanliga. Vad sker under denna resa för att möta sin Fylgja? Även om […]

Read More

Ditt kraftdjur

En av de mest betydelsefulla syftena med en självresa är att finna sitt kraftdjur. Eller finna någon annans kraftdjur. Med annat namn så är det fylgja och det är det fornnordiska namnet. Och betyder helt enkelt din följeslagare. Din andliga kompanjon. Som […]

Read More

Själsresor

Det bästa sättet att kunna göra en själsresa är med hjälp av en levande trumma. Du kan använda trumljud på dvd eller ljudapp eller ljudbok. Men jag rekommenderar en levande aspekt. Sen är endast en trumma kanske lite försvagande och då är […]

Read More

Shamanens trumma

Som också kallas för shamanens häst eller båt. Trummans användning består av att den är ett verktyg för att kunna resa mellan de olika världarna / dimensioner. För att vidga sitt medvetende så bör man göra en monotom men stark trumning. Detta […]

Read More

Syfte med kraftsång

Kraftsånger har både ett syfte och funktion. När du funnit din kraftsång då har du redan i tanken vad den skall brukas till. Men det finns ex på detta och de är ; Påkallning till sitt egna kraftdjur , nå kontakt med […]

Read More