Blog post

Astrologin inom ockultisten!

På sanskrit heter Astrologi ” Jyoti Shastra” , som betyder ” läran om Ljuset”. Den främsta läran hos Magerna var fördold , men perserkungen Cyrus hade troligt gjort den till sin privata kult. Kultens namn : Zurvan , denna kult skymtar fram […]

Read More

Nu är vi färdiga med ?

De alkemiska begreppen , men samma begrepp kan användas i vår nutida/ moderna psykoterapeutiska process för att beskriva dagens människa. Det finns drömmaterial från klienter som genom förståelse för sina drömmar och det de drömt om kommer utifrån den alkemiska referensram som […]

Read More

CONJUNCTIO!

Detta är sista stadiet i utvecklingsprocessen och målet är föreningen. De övriga stadierna har gjort att själen nu är renad och kan mottaga det inre ljuset hos den rena anden. I själva upplevelsen så är tolkningen att det innebär en inre sol […]

Read More

SUBLIMATIO!

I denna process så har anden kommit in men för att människan skall kunna känna detta så måste det ske en upphöjning till ett högre tillstånd. Nu har vi nått det sjunde stadiet räknat från nedifrån och motsvarar vilodagen. Människan måste själv […]

Read More

Tarotkort betydelse

Nu har vi kommit fram till den tyngsta tarot kort boken och läsningen som jag varit med om ; PHANTASMAGORIA : vampyrernas värld inom tarot. Eller som de säger : Ge upp till din spirituella hunger och Finn din väg genom gömd […]

Read More

FERMENTATIO!

I denna process så är föruttnelsen över och anden har tagit över och impregnerat sig. Processen sker genom jäsning där sprit uppstår ( spirit = ande). Spriten är ju inspirerande för de flesta människor. Som Alkaios ( 600 f.kr) sa : ” […]

Read More

PUTREFACTIO!

Detta femte stadiets process beskrivs som en form av föruttnelse , detta tillstånd förandligas som det inre tillståndet i människan. Symboliken är att gestaltningen av korken i alkemistens kärl är borta och det kan komma in andlig kraft ovanifrån. Men först måste […]

Read More

COAGULATIO!

Nu har vi kommit till processen från stelnande till bildandet av en skorpa , en sårskorpa. Stelnandet är vad som finns kvar på bottnen när alkemisten är färdig och hållit på ett tag. Detta slagg som framträder har förhoppningsvis förvandlats till någon […]

Read More

Hermtismens tre delar?

Detta schema skulle lagts in innan jag påbörjade drömmarna och exemplen. Trodde jag lagt in detta , ber så mycket om ursäkt. Men jag tror nog att det är bra att jag får in denna information mitt emellan förklaringarna och dröm exemplen […]

Read More

SOLUTIO!

Nu har jag nämnt förbränning processen och förångnings processen och nu kommer jag att övergå till upplösningen. Solve ( upplös ) är alkemisternas grundbegrepp samt coagula ( stelna ). Denna process kan beskrivas som att en bit salt läggs i vatten och […]

Read More